گواهی اظهارنامه ارزش افزوده | هلدینگ ثبتی حقوقی ملاصدرا

گواهی اظهارنامه ارزش افزوده

گواهی اظهارنامه ارزش افزوده

این گواهی در واقع نوعی مجوز برای کسب و کار های مختلف بوده که با استفاده از آن می توان مبلغی بالاتر از قیمت واقعی کالا را از  مصرف کننده دریافت نمود که این امر، امروزه در بیش از 140 کشور جهان رایج است. مالیات ارزش ارزش افزوده یکی از انواع مالیات های غیر مستقیم بوده که در مراحل مختلف تولید کالابه تدریج بر ارزش آن افزوده می شود. نکته قابل توجه این است که  تولید کنندگان کالا و یا ارائه کنندگان خدماتدر صورتی می توانند برای اخذ مالیات ارزش افزوده از خریدار نمایند که گواهی اظهارنامه ارزش افزوده را دریافت کرده باشند. هلدینگ بین المللی ملاصدرا با سال ها تجربه در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند، تبلیغات در سطح گسترده و … در حال خدمت رسانی با شما صاحبین کسب و کار عزیز می باشد.

مراحل دریافت گواهی

 • ثبت نام اولیه ارزش افزوده شرکت؛
 • ارائه برگ ثبت نام اولیه؛
 • ثبت نام مرحله دوم پس از دریافت رمز عبور؛
 • ارائه کلیه مدارک ( مدارک مرحله اول و دوم ) به اداره دارایی

این مدارک شامل : اظهار نامه سه ماهه های سال های  قبل از تاسیس شرکت تا سال صادر شدن گواهی  اظهارنماه ارزش افزوده – برگ اولیه  و مرحله دوم ثبت نام – شناسه کاربری و رمز عبور – کپی کلیه قرارداد ها برای ثبت نام مرحله آخر  و صدور گواهی

مدارک ثبت نام اولیه:

 • کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت؛
 • آخرین تغییرات شرکت؛
 • آگهی تاسیس شرکت؛
 • کد اقتصادی؛
 • وکالت نامه؛
 • آدرس محل سکونت پیمانکار؛
 • تلفن ثابت و همراه پیمانکار؛
 • مجوز فعالیت؛
 • کدپستی دفتر شرکت؛

مدارک لازم برای مرحله دوم:

 • نام بانک شرکت؛
 • نام شعبه بانک شرکت؛
 • کد شعبه؛
 • مدارک آخرین اعضا؛
 • آخرین تغییرات؛
 • تلفن رئیس هیئت مدیره؛
 • شماره حساب؛
 • کد اقتصادی؛