نشر کتاب

نشر کتاب

کلیه نویسندگان و صاحبین قلم در صورتی که اثر نوشتاری خود را بخواهند به چاپ برسانند و نشر دهند باید از فیلتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند که در صورتی کلیه موازین و قوانین این ارگان را اجرا کرده باشند اجازه نشر کتاب خود را خواهند داشت

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.