مجوز موضوعی کانون تبلیغات

مجوز موضوعی کانون تبلیغات

مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی چیست؟

کانون های آگهی و تبلیغاتی از جمله مراکزی هستند که با هدف طراحی تبلیغات از ایده تا اجرا برای انواع کسب و کارها فعالیت می کنند. در واقع کانون های تبلیغاتی مراکز تبلیغاتی کوچکتری هستند که تحت نظارت سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت می پردازند.

از جمله خدماتی که کانون های آگهی و تبلیغاتی به مشتریان خود ارائه می دهند، می توان به تجزیه و تحلیل بازاریابی، توسعه استراتژی تبلیغاتی، برنامه ریزی استراتژی های خلاقانه و اجرای تبلیغات، ادغام و یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی اشاره کرد.

طبق ماده یک آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی، “کانون های آگهی و تبلیغاتی به سازمان هایی گفته می شود که کار آن ها تنظیم، تهیه مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمت های مختلف خود باشند.” اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورتی می توانند به فعالیت های موضوع ماده یک این آیین نامه بپردازند که از وزارت ارشاد ملی پروانه اخذ نمایند و مدیر مسئول واجد شرایط ذکر شده در آیین نامه را به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.