اخذ مجوز گردشگری

اخذ مجوز گردشگری

مجوز گردشگری
هر شخصی که تمایل به تاسیس شرکت گردشگردی و توریستی و اقامتی دارد میبایست مجوز مربوطه برای این کار را از سازمان گردشگری دریافت نماید که بدون اخذ این مجوز شرکت گردشگری قابلیت ثبت و انجام کار را ندارد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.