اخذ صلاحیت پیمانکاری

اخذ صلاحیت پیمانکاری

تایید صلاحیت پیمانکاری نوعی گواهینامه مدرکی بوده که توسط اداره کار تحت نظارت وزارت تعاون جهت احراز صلاحیت سرکت های خدماتی صادر میگردد در حقیقت اداره کار شرایط پیمان کاری را برسی کرده نوعی صلاحیت انجام کار پیمان کار را تایید کرده سپس گواهینامه صادر نمایند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.