یکی از مناطق آزاد که می توان در آن شرکت ثبت کرد و از مزایای آن بهره مند شد ، منطقه آزاد کیش می باشد.

ثبت شرکت در کیش مزایای زیادی دارد همچون :

 • معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای هر فعالیت اقتصادی
 • مالکیت خارجی %۱۰۰
 • حمایت از سرمایه گذاری خارجی
 • سرمایه گذاری بدون محدودیت
 • معافیت گمرگی
 • ورود و خروج بدون ویزا برای اتباع خا رجی که شرکت ثبت کرده اند

ثبت شرکت در کیش - ثبت ملاصدرا

یکی از مناطق آزاد که می توان در آن شرکت ثبت کرد و از مزایای آن بهره مند شد ، منطقه آزاد کیش می باشد.

ثبت شرکت در کیش مزایای زیادی دارد همچون :

 • معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای هر فعالیت اقتصادی
 • مالکیت خارجی %۱۰۰
 • حمایت از سرمایه گذاری خارجی
 • سرمایه گذاری بدون محدودیت
 • معافیت گمرگی
 • ورود و خروج بدون ویزا برای اتباع خا رجی که شرکت ثبت کرده اند .
No votes yet.
Please wait...