اختراع خود را ثبت کنید …

 
 

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید .

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است را به اختصار: کشفیات و نظریه ها، روشهای تجاری یا درمانی بیماری، آنچه که قبلا پیش بینی شده باشد و آنچه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد.

موسسه ثبتی و حقوقی ملاصدرا افتخار دارد که با محوریت امور ثبتی از جمله ثبت شرکت، خدمات ارزنده ای نیز به جامعه مبتکرین و مخترعین ارائه نموده و نقش خود را در راستای پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان ایفا کند.و در سالهای خدمت بالغ بر 1000 ثبت اختراع را در پرونده سبقه و ثبتی خود داشته باشد.

آنچه باید درباره ثبت اختراع بدانید!!!

مفاهیم کلی نشان جغرافیایی


نشان جغرافیایی چیست؟

چرا باید ثبت شده و به تایید برسد؟

قوانین حاکم در ثبت نشان جغرافیایی چیست؟ پاسخ تمام این سوالات را در مقاله زیر جست و جو کنید.

مفاهیم کلی نشان جغرافیایی

چارچوب های قانونی در ثبت اختراع


به علت ارزش اقتصادی که هر اختراع می تواند ایجاد کند و وجود امکان این که فردی خواسته یا ناخواسته این ارزش را از صاحب حقیقی آن بگیرد مجموعه ای از قوانین برای حفظ حقوق مخترع و شرایط ثبت هر اختراع ایجاد شد که در مقاله ی زیر مفصلا به آن می پردازیم.

مفاهیم کلی نشان جغرافیایی

فرایند ثبت اختراع


ثبت اختراع نیز مانند هر فعالیت حقوقی دیگری

شامل یک فرایند اجرایی و ثبتی خاص است که آشنایی

با آن خالی از لطف نیست، در مقاله ی زیر با این فرایند بیشتر آشنا میشویم.

مفاهیم کلی نشان جغرافیایی