خدمات مالی و حسابداری

در شرایط امروز دسترسی به اطلاعات مالي شفاف، قابل مقايسه و قابل ‌اتكاء به منظور پاسخگويي به واحدها و سازمانهاي درون سازماني و برون سازماني و تصميم گيري هاي اقتصادي آگاهانه از ضروريت هاي توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي به شمار مي‌رود. از طرف ديگر صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان، دولت و ديگر استفاده كنندگان براي تصميم گيري در زمينه سرمايه گذاري، نگهداري سهام، اعطاي وام، ارزيابي عملكرد مديران و ديگر تصميمات اقتصادي مهم به اطلاعات مالي معتبر، مربوط و قابل فهم نياز دارند.

موسسه بین المللی ثبت ملاصدرا این نیاز را به خوبی درک کرده است و در جهت خدمت رسانی بهتر و کامل به مشتریان خود دپارتمان مالی را تشکیل و ساماندهی کرده است.

خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی

برخی از خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی ثبت ملاصدرا به شرح زیر است:

1- انجام کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی بدون نیاز به سیستم متمرکز حسابداری در دفتر کار شما

2- مشاوره مالی و مالیاتی با ممیزان بازنشسته دارایی و دفاعیه

3- اخذ کد کارگاهی، کد بیمه، پلمپ دفاترحسابداری

4- تنظیم اظهارنامه مالیاتی و عدم فعالیت

5- نوشتار دفاتر رسمی و حقوقی مودیان

6- تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

7- ثبت نام ارزش افزوده، اظهارنامه ارزش افزوده، گواهی ارزش افزوده