QR Code

دریافت QR Code

کد های QR در واثع کد هایی هستند که می توانید با اسکن آن ها هر  فرمانی که برای آن تعبیه شده است را اجرا کنید.   شما می توانید با ساخت QR Code برای مخاطبان امکان ورود به یک آدرس وبسایت خاص، دانلود اپلیکیشن و یا ورود به یک صفحه خاصی از یک اپلیکیشن را فراهم نمایید. برای دریافت QR Code  می توانید با کارشناسان مجرب شرکت ثبتی حقوقی ملاصدرا در ارتباط باشید.